Green Planet | Lean and Green

Wat is Lean and Green? 

Green Planet is in Noord-Nederland de aanjager van het project Lean and Green. Dit is een programma dat organisaties stimuleert om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau. Dit doen zij door maatregelen te nemen die naast kostenbesparing ook de uitstoot van CO2-reduceren. Het programma wordt uitgevoerd door Connekt, een onafhankelijk publiek-privaat netwerk voor duurzame mobiliteit.

Hoe wordt uw organisatie Lean and Green?

Als een organisatie met een Plan van Aanpak kan aantonen dat zij 20% CO2-reductie kan behelen in vijf jaar tijd, komt zij in aanmerking voor de Lean and Green Award. Zij mogen zich dan Lean and Green koploper noemen.

Er zijn vele manieren om binnen uw organisatie CO2-uitstoot te verminderen.

  • Het voorkomen van reizen door bijvoorbeeld thuis te werken of de mogelijkheid om via videoconference te werken
  • Veranderen van de reismogelijkheden door bijvoorbeeld het gebruik van een ov-pas, carpoolen of het gebruik van een fietsplan.
  • Het verminderen van de CO2-uitstoot door bijvoorbeeld een zuiniger wagenpark, het gebruik van elektrische/hybride auto’s of het toepassen groene brandstoffen

Organisaties die hun 20% CO2-doelstelling daadwerkelijk hebben gerealiseerd, ontvangen de Lean and Green Star als symbool voor het bereiken van hun Lean and Green ambitie. Met Lean and Green laten organisaties zien dat zij zich actief inspannen om hun mobiliteitsproces duurzamer te maken. En dat is iets om trots op te zijn.

Wilt u meer informatie of uw organisatie aanmelden?
U kunt contact opnemen met Femke Westerkamp